Diensten

Algemeen:

  • Haalbaarheidsonderzoeken
  • Schetsplannen
  • Omgevingsvergunningen
  • Berekeningen en Rapportages
  • Kosten
  • Uitvoering
  • Opleveringen en nazorg

Aankoopkeuringen bestaande woningen

Levensloop bestendig maken van woningen

MJOP, ( Meer Jaren Onderhouds Planning )